Odwiedź nas

Warunki korzystania

Pragniemy Państwa zapewnić, iż Danone Sp. z o.o. (zwany później Administratorem) szanuje
Internautów (zwanych później Użytkownikami), w tym osoby odwiedzające naszą witrynę
internetową oraz przywiązuje bardzo dużą wagę do respektowania praw im przysługujących,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci.
Dlatego też gromadzimy informacje pomagające nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i
dostosowywać naszą stronę do Państwa oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia
stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań
Administratora w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz informacji
prawnych na temat strony, którą właśnie Państwo odwiedzacie stworzyliśmy niniejszą
Politykę Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki
Prywatności.
Cookies
W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne zostały wprowadzone nowe
zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych
stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz
komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu,
poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.
W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w
ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
b. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
c. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
d. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony
internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:
a. utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
b. dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
c. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
d. opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz
danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań
marketingowych, promocyjnych i analitycznych.
Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki
wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce
prywatność lub ustawienia danego programu.
 Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Internet Explorer:
1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając
polecenie Internet Explorer.
2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do
najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego
położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.
Chrome:
1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies
Firefox:
1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij
menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
2. Wybierz panel Prywatność.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał
ustawień historii użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
Opera:
1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu
wybierz Preferencje.
2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej
stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies
Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej
skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego
programu.
Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w
logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju
urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy
się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w
tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem
oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te
przetwarzane są w celach technicznych.
Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom
bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich
administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym
lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.
Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni
bezpieczny.
Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np.
dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie
należy zgłaszać na adres:
Danone Sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
tel. (22) 86 08 200
Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres:
Danone Sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
tel. (22) 86 08 200
Linki
Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron
internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza
te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy ale których nie
kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za
treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.
Dostępność
Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany
dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej.
Informacje prawne
Strona, którą właśnie Państwo odwiedzacie, jest własnością: Danone Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Redutowej 9/23, 01-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w
wysokości 53.550.000 zł, NIP 527-020-44-71
Prawa autorskie
Uprzejmie informujemy, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do
wszystkich utworów wykorzystanych na niniejszej stronie jest Administrator. Jednocześnie
przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek
osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Administratora.